Voorronden en toegang

Beste tonpraatliefhebber,

Met betrekking tot de voorronden van het BKT-2022 zal het niemand ontgaan zijn dat Covid-19 helaas weer nare gevolgen heeft voor onze samenleving. Beperkende maatregelen zijn op dit moment door de overheid heringevoerd en worden mogelijk binnenkort verder aangescherpt. Tot die tijd mogen, met in achtneming van de huidige regels, in het theater voorstellingen georganiseerd worden. Een situatie die ons als organisatie van het Brabants Kampioenschap Tonpraoten m.b.t. het wel of niet laten doorgaan van de voorronden de nodige hoofdbrekens heeft gekost.
Met het  belangrijkste aspect “veiligheid van mensen” en “verantwoordelijkheid”  in ons achterhoofd is met betrokken partijen overleg gevoerd. Uitkomst hiervan is dat de voorronden doorgaan, zij het met enige aanpassingen. Die betreffen: 
- Horecavoorziening is volgens de geldende maatregelen na 20.00 u. niet toegestaan;
- Een beperkt/verantwoord  bezoekersaantal  onder het regiem van ”zittend publiek”;
Daarnaast zal uiteraard de maatregel  QR-code controle i.c.m. tonen van legitimatiebewijs van toepassing zijn.
Door het beperkt aantal stoelen kunnen helaas minder mensen dan gebruikelijk de voorronden bijwonen. Dit houdt in dat ook de kaartverkoop om aanpassing vraagt. Waar eerder sprake was van kaartverkoop aan de zaal zullen kaarten nu toch via reservering beschikbaar komen. Dit om geïnteresseerden een gelijke kans op een stoel te bieden. Aan exacte uitvoering hiervan wordt op dit moment druk gewerkt. Reservering zal (net als de gebruikelijke finale-kaartreservering) verlopen via deze website.
De locatie (theaterzaal de Belleman Valkenswaard), datums (18 en 19 november) en aanvangstijd (19.30 u.) van de voorronden blijven ongewijzigd. Het gebruikelijke specifieke voorprogramma komt te vervallen en wordt deels door de muziekkapel opgevuld. Zodra er aanvullende informatie is m.b.t. moment van openstelling van de kaartreservering zullen wij dit per direct melden via deze website en andere media.
Wij hopen u met deze informatie voor nu vast de gewenste duidelijkheid te bieden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Tonpraotersconcours Valkenswaard