Deelname

Jaarlijks wordt halverwege september, over geheel Brabant en via diverse media, een persbericht verspreid met de informatie over deelname aan de voorronden. Tonpraoters, geboren of woonachtig in Brabant, worden daarmee uitgenodigd zich aan te melden. Eerdere deelnemers ontvangen dit bericht rechtstreeks.
Aanmelden en inschrijven verloopt via het secretariaat van de Stichting Tonpraoters Concours.
Mailadres (voorkeur) en telefoonnummer hiervan staan op de pagina "
contact" vermeld.
Sluitingsdatum voor aanmelding en inschrijving is 15 oktober.

AVG-wetgeving:
Met betrekking tot AVG heeft de Stichting privacy-beleid opgesteld dat aan dit tabblad deelname gekoppeld is.