Historie

De geschiedenis van het kampioenschap begint in 1967 wanneer het bestuur van carnavalsvereniging Anders dan Anders het plan oppakt een wedstrijd te organiseren voor tonpraoters. Tot die tijd traden tonpraoters voornamelijk op tijdens afscheids- en vorstenzittingen. Omdat er nog geen sprake was van tonpraoten in wedstrijdverband werd door ADA aan deze wedstrijd direct de Brabantse titel verbonden. De winnaar mocht zich dus Kampioen van Brabant noemen. Op 6 januari 1968 vond de eerste wedstrijd plaats en het was een groot succes. De eerste Kampioen van Brabant werd de Eindhovense  Ad Pollux. De Striepersgatse deelnemer Wim van de Broek ofwel "Rikske" eindigde als derde.

In de beginjaren bezocht het bestuur van ADA diverse carnavalsavonden door heel Brabant om zicht te krijgen op de "rijpheid voor deelname" van de kandidaat tonpraoters. De groeiende belangstelling zorgde ervoor dat in 1976 werd overgegaan tot het organiseren van een voorronde om de finalisten te kunnen aanwijzen. Vanaf 1984 werden dit er twee. De laatste jaren is het aantal deelnemers verder toegenomen en komt het geregeld voor dat drie voorronden noodzakelijk zijn om alle deelnemers een kans te bieden.
Ook de publieke belangstelling voor het evenement bleef niet achter en in 1981 werd besloten, naast de finalewedstrijd op vrijdag, ook een galavoorstelling op de zaterdagavond te organiseren. Na een aantal jaren volgden ook de zondag matinee en zondagavondvoorstelling. Vandaag de dag is de belangstelling helaas nog niet terug op het niveau van voor Corona. Mede daardoor is er besloten drie voorstellingen aan te houden te weten: de wedstrijd op vrijdagavond en twee galavoorstellingen waarvan er één op zaterdagavond en één op zondag als matinee-voorstelling plaatsvindt.